Adatkezelési nyilatkozat

Jelen nyilatkozat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.:01-10-043304) – a továbbiakban: Adatkezelő – az álláspályázati eljárás során megadott adataimat (Név, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettség; végzettség pontos megnevezése, intézmény neve adatfeldolgozó igénybevétele mellett kezelje.

Adatfeldolgozó: Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.: 01-09-673867, további elérhetőség:www.fundamenta.hu/kapcsolat; honlap: https://www.fundamenta.hu)

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, amely bármely időpontban visszavonható, és amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adataimnak megfelelő jelenlegi és – kifejezett hozzájárulásom esetén – jövőbeni állásajánlatairól a megadott elérhetőségeimen értesítsen, illetve, hogy a munkaerő-kiválasztás folyamatában az Adatkezelő szerződött partnerei mint adatfeldolgozók – kizárólag a kiválasztás támogatása érdekében – személyes adataimat megismerjék, abból a célból, hogy velem az Adatkezelő nevében kapcsolatba lépjenek.

Tudomásom van arról, hogy a fentebb nevezett szervezetek az adataimat időben korlátozottan, a jelen hozzájárulás megadását követő 3 évig vagy hozzájárulásom visszavonásáig kezelik adatfeldolgozó igénybevétele mellett. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót nem vehet igénybe, az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatokat harmadik személynek nem adhatja át.

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni, tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen, jogomban áll személyes adataim helyesbítését, módosítását, kezelésének korlátozását, törlését kérni, adathordozhatósághoz való jogommal élni írásban a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.; 1922 Budapest címre címzett, vagy a karrier@fundamenta.hu elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel.

Tájékozódtam arról, hogy az adataim kezeléséről, adatfeldolgozó személyéről további információkat a www.fundamenta.hu oldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatok és kérdéseimre írásbeli választ is kérhetek. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni vagy a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok.

Adatfeldolgozók:

  • Tredis Kft. - jobs@tredis.hu
  • Bluebird International Kft. - info@bluebird.hu
  • Meló Diák - info@melodiak.hu
  • Prohumán Kft. - ugyfelszolgalat@prohuman.hu
  • Prodiák - ugyfelszolgalat@prodiak.hu
  • PannonJob Kft. - info@pannonjob.hu
  • Karrier-Hungária Kft. - info@karrierhungaria.hu
  • Nexum Magyarország Kft. - helpdesk@karrierportal.hu

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: compliance@fundamenta.hu