Adatkezelési nyilatkozat

Jelen nyilatkozat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; cg.:01-10-043304) – a továbbiakban: Adatkezelő – az álláspályázati eljárás során megadott adataimat adatfeldolgozó igénybevétele mellett kezelje.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amely bármely időpontban visszavonható, és amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés célja,

 • hogy az Adatkezelő a megadott személyes adataimnak megfelelő jelenlegi és – kifejezett hozzájárulásom esetén – jövőbeni állásajánlatairól a megadott elérhetőségeimen értesítsen, illetve, hogy a munkaerő-kiválasztás folyamatában az Adatkezelő szerződött partnerei, mint adatfeldolgozók – kizárólag a kiválasztás támogatása érdekében – személyes adataimat megismerjék, abból a célból, hogy velem az Adatkezelő nevében kapcsolatba lépjenek.
 • a felvételi döntés támogatása szakmai felmérés alkalmazásának segítségével a leendő munkavállalók pályáztatási eljárásának lebonyolítása során. A felvételi interjú vagy szakmai felmérés során a különböző feladatok alkalmazására a betölteni kívánt munkakörben előforduló szakmai ismeretek és kompetenciák mérése miatt kerül sor. Ez lehetőséget nyújt az értékelők számára, hogy a kiválasztás során felmérjék és összevessék a különböző jelöltek képességeit, viselkedését és hozzáállását. Az előforduló feladatok egyediek, adott munkakörre jellemzőek. Típusukat tekintve egyéni, páros és csoportos, szóbeli és írásbeli gyakorlatok. Az értékelés végén a HR szakemberei visszajelzést adnak a jelöltnek a kiválasztásban nyújtott teljesítményéről.

Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettség; végzettség pontos megnevezése, intézmény neve, szakmai felmérés keretében elvégzett feladatok során keletkezett személyes adatok.

Tudomásom van arról, hogy a fentebb nevezett szervezetek az adataimat időben korlátozottan, jelen hozzájárulás megadását követő 3 évig vagy hozzájárulásom visszavonásáig kezelik adatfeldolgozó igénybevétele mellett.

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni, tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen, jogomban áll személyes adataim helyesbítését, módosítását, kezelésének korlátozását, törlését kérni, adathordozhatósághoz való jogommal élni írásban a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. levelezési címére: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. vagy a karrier@fundamenta.hu elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel.

Tájékozódtam arról, hogy az adataim kezeléséről, adatfeldolgozó személyéről további információkat a www.fundamenta.hu oldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatok és kérdéseimre írásbeli választ is kérhetek. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni vagy a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok.

Adatfeldolgozók:

 • Fundamenta-Lakáskassza Kft. - www.fundamenta.hu/kapcsolat
 • Tredis Kft. - jobs@tredis.hu
 • Bluebird International Kft. - info@bluebird.hu
 • Meló Diák - info@melodiak.hu
 • Prohumán Kft. - ugyfelszolgalat@prohuman.hu
 • Prodiák - ugyfelszolgalat@prodiak.hu
 • PannonJob Kft. - info@pannonjob.hu
 • Karrier-Hungária Kft. - info@karrierhungaria.hu
 • Nexum Magyarország Kft. - helpdesk@karrierportal.hu

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: compliance@fundamenta.hu