Adatkezelési nyilatkozat

Jelen nyilatkozat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.:01-10-043304), illetőleg a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.: 01-09-673867) mint adatkezelők a részükre az álláspályázati eljárás során megadott adataimat (Név, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz, motivációs levél, bizonyítvány másolat, egyéb) kezelje. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a megadott személyes adataimnak megfelelő jelenlegi és akár jövőbeni állásajánlatairól a megadott elérhetőségeimen értesítsen, illetve a munkaerő-kiválasztás folyamatában hozzájárulok egyúttal ahhoz, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. szerződött partnerei és a leányvállalata – kizárólag a kiválasztás támogatása érdekében – személyi adataimat megismerjék, velem a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nevében kapcsolatba lépjenek. Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhatom az adataim kezelése ellen, jogomban áll adataim módosítását, kezelésének megszüntetését, törlését, zárolását kérni írásban, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.; 1922 Budapest címre címzett, vagy a karrier@fundamenta.hu elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel. Tudomásom van arról, hogy a fentebb nevezett szervezetek az adataimat időben korlátozottan, a jelen hozzájárulás megadását követő 3 évig kezelik adatfeldolgozó igénybevétele mellett. Tájékozódtam arról, hogy az adataim kezeléséről, adatfeldolgozó személyéről további információkat a www.fundamenta.hu oldalon, Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatok és írásbeli választ is kérhetek. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni vagy bírósághoz fordulhatok.