Adatkezelési nyilatkozat

Az oldalon történő regisztrációval és az álláspályázatok benyújtásával a Pályázó elfogadja a jelen adatkezelési feltételeket és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez az alábbiak szerint.

Adatkezelő: Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: compliance@fundamenta.hu

A www.karrier.fundamenta.hu oldalon történő regisztráció és a személyes adatok kezelésének célja, hogy a Pályázó megismerje az Adatkezelő aktuális álláspályázatait és létrehozza Felhasználói profilját a pályázat benyújtása és – kifejezett hozzájárulása esetén – a jövőbeni állásajánlatokról a történő értesítése céljából, illetve, hogy a munkaerő-kiválasztás folyamatában az Adatkezelő szerződött partnerei mint adatfeldolgozók – kizárólag a kiválasztás támogatása érdekében – személyes adatait megismerjék, abból a célból, hogy a Pályázóval az Adatkezelő nevében kapcsolatba lépjenek.

Az oldalon történő regisztráció és az álláspályázatok benyújtása során a személyes adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul. A Pályázó nyilatkozhat, hogy hozzájárulása kizárólag a kiválasztott pozíció(k)ra történő pályázattal összefüggésben érvényes, amely betöltését követően személyes adatait az Adatkezelő köteles azonnal törölni/töröltetni vagy hozzájárulása a jelentkezéstől számított 3 évig érvényes a jövőbeni állásajánlatokról a történő értesítése érdekében.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármely időpontban visszavonható a „Személyes adatok törlése” mezőre kattintással amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a személyes adatokat időben korlátozottan, a Pályázat lezárultáig vagy a hozzájárulás megadását követő 3 évig vagy hozzájárulásom visszavonásáig kezeli a Pályázó nyilatkozata szerint adatfeldolgozó igénybevétele mellett. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe, az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatokat harmadik személynek nem adhatja át.

A Pályázat bármikor jogosult a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni, tiltakozhat az adatkezelés ellen, jogában áll személyes adatai helyesbítését, módosítását, kezelésének korlátozását, törlését kérni, adathordozhatósághoz való jogával élni írásban a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., 1922 Budapest címre címzett, vagy a karrier@fundamenta.hu elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel.

Az adatok kezeléséről további információkat a www.fundamenta.hu oldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat és kérdéseire írásbeli választ is kérhet. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap: www.naih.hu) élhet vagy jogorvoslati lehetőséggel a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Adatfeldolgozók:

  • Fundamenta-Lakáskassza Kft. - karrier@fundamenta.hu
  • Tredis Kft. - jobs@tredis.hu
  • Bluebird International Kft. - info@bluebird.hu
  • Meló Diák - info@melodiak.hu
  • Prohumán Kft. - ugyfelszolgalat@prohuman.hu
  • Prodiák - ugyfelszolgalat@prodiak.hu
  • PannonJob Kft. - info@pannonjob.hu
  • Karrier-Hungária Kft. - info@karrierhungaria.hu
  • Nexum Magyarország Kft. - helpdesk@karrierportal.hu